Tổng thời gian khóa học: 20h, 3h/1 buổi, Tuần 2 buổi

Phần 1: Computer/Laptop (Thời lượng: 6h)

 • Giới thiệu mô hình mạng Cty/Tổ chức doanh nghiệp
 • Hướng dẫn cài đặt sử dụng máy ảo Virtualbox, Vmware workstation
 • Tìm hiểu: MBR và GPT. Legacy và Uefi Bios. Setup thông số trên Bios
 • Tạo usb boot bằng phần mềm rufus
 • Cài đặt hệ điều hành windows 10 pro
 • Thiết lập ban đầu: đặt tên theo quy chuẩn, thay đổi thời gian, Update/active, đặt địa chỉ IP tĩnh, động cho máy tính
 • Tìm hiểu phân loại windows, giải thích các loại license (OEM, VLC, MSDN)
 • Giải thích về proxy. Thiết lập proxy client
 • Hướng dẫn phân chia, mở rộng ổ đĩa
 • Cài đặt phần mềm tiện ích tại máy người dùng: Office, unikey, acrobat, chrome..
 • Anti-virus: mô hình phân tán và mô hình tập trung server-client
 • Update: mô hình phân tán và mô hình tập trung server-client
 • Giải thích cơ chế hoạt động Mail client. Thực hành cấu hình Microsoft outlook gửi nhận mail với tài khoản Gmail
 • Các công cụ (Tools) kiểm tra phần cứng PC/Laptop, như RAM, HDD, CPU kiểm tra tính tương thích các linh kiện: cpuz, speccy
 • Đọc hiểu thông số mainboard, Ram, CPU. Tự lên cấu hình máy tính theo nhu cầu sử dụng
 • Check log hệ thống với Event Viewer
 • Backup, Restore hệ điều hành và dữ liệu người dùng

Phần 2: Network (Thời lượng: 5h)

 • Dhcp - Cơ chế hoạt động
 • Dns - Cơ chế hoạt động
 • Vpn - Cơ chế hoạt động
 • Proxy - Cơ chế hoạt động
 • Pop3 và Imap - Cơ chế hoạt động
 • SSL, TLS, HTTP, HTTPS
 • Network Ports
 • Lan, Wan, Subnet, Vlan, Nat
 • Cấu hình Router chia sẻ internet cho Cty: Liên hệ nhà cung cấp làm hợp đồng, lấy thông tin thiết đặt, cấu hình trên thiết bị
 • Thiết lập hệ thống mạng không dây
 • Phân biệt wireless Access Point vs wi-Fi Router
 • Wifi (wireless) Password Security - Wep, Wpa, Wpa2, Wpa3, Wps
 • Các mô hình triển khai mạng không dây
 • Thiết lập hệ thống mạng không dây Unifi. Quản lý tập trung bằng Controler
 • Thiết kế hạ tầng mạng doanh nghiệp
 • Mô hình phân cấp của thiết kế hạ tầng mạng
 • Chức năng và đặc điểm các thiết bị mạng
 • Tìm hiểu các loại kênh truyền: FTTH, Kênh truyền số liệu Leaseline internet, kênh quang trắng
 • Mô hình vpn client to site, site to site
 • Cách liên hệ, làm việc với nhà cung cấp mạng
 • Thiết kế sơ đồ hạ tầng mạng
 • Công cụ thiết kế mạng: visio, packet tracer

Phần 3: Server (Thời lượng: 6h)

 • Active Directory Domain Services, Quản lý hệ thống tập trung bằng domain controller
 • Tổng quan mô hình triển khai
 • Cài đặt windows server
 • Triển khai Active Directory Domain Services trong mạng doanh nghiệp
 • Xây dựng cấu trúc OU, group, user trên Domain Controller
 • Tối ưu hóa thực thi các chính sách GPO cho các phòng ban trong doanh nghiệp đảm bảo tính ổn định
 • Thiết lập và cấu hình các chính sách GPO: triển khai phần mềm từ xa, cấm sử dụng usb, cấm control panel…
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp dự phòng Domain Controller
 • Triển khai các dịch vụ DHCP Server
 • Triển khai dịch vụ DNS Server, DNS Server dự phòng ...
 • Triển khai dịch vụ Web Server
 • Kiểm tra các thông số mạng, trạng thái dịch vụ, nhật ký (Log file)
 • Xây dựng hệ thống Backup các dịch vụ mạng
 • Xử lý sự cố dịch vụ mạng và giải pháp khắc phục
 • Triển khai File Server
 • Khảo sát và tổ chức dữ liệu trong doanh nghiệp
 • Tối ưu phân quyền hợp lý từng phòng ban, người dùng
 • Xây dựng hệ thống File Server sao lưu dự phòng dữ liệu
 • Xử lý sự cố File Server

Phần 4: Thiết bị văn phòng (Thời lượng: 1h)

 • Cài đặt Printer trực tiếp
 • Thiết lập Printer Server
 • Thiết lập kết nối máy người dùng đến thiết bị Printer
 • Thiết lập: máy chiếu (Projector)

Phần 5: Hạ tầng điện (Thời lượng: 2h)

 • Tìm hiểu hệ thống điện phòng server. Mô hình tổng thể
 • Tìm hiểu hệ thống điện tòa nhà văn phòng. Mô hình tổng thể
 • Thiết bị UPS
 • Tư vấn các thông số kỹ thuật và lựa chọn thiết bị UPS: online, offline
 • Tìm hiểu các tính năng (function) của UPS