Quản trị hệ thống Windows&Linux

Tổng thời gian khóa học: 21h, 3h/1buổi, Tuần 2 buổi

 • Cài đặt Windows server
 • Triển khai dịch vụ active directory service trong mạng doanh nghiệp
 • Xây dựng cấu trúc ou, group, user trên domain controller
 • Tối ưu hóa thực thi các chính sách gpo cho các phòng ban trong doanh nghiệp đảm bảo tính ổn định
 • Thiết lập và cấu hình các chính sách gpo: triển khai phần mềm từ xa, cấm sử dụng usb…
 • Xây dựng và triển khai dự phòng domain controller chạy song song
 • Triển khai các dịch vụ dhcp Server
 • Triển khai dịch vụ dns server, dns erver dự phòng ...
 • Triển khai dịch vụ web Server
 • Triển khai windows deployment service (cho phép cài windows qua mạng)
 • Triển khai windows server update (wsus)
 • Storage: triển khai iscsi/nfs server
 • Triển khai file server
 • Khảo sát và tổ chức dữ liệu trong doanh nghiệp
 • Tối ưu phân quyền hợp lý từng phòng ban, người dùng
 • Xây dựng hệ thống file Server sao lưu dự phòng dữ liệu
 • Triển khai dfs file server
 • Hướng dẫn cài đặt Centos
 • Thiết lập ban đầu: firewalld, repository, time, user/group, ssh authentication
 • Dịch Csdl Mysql, phpmyadmin, Mysql Replication Master-Slave
 • Dịch vụ Web Apache-Php, Hosting, cấu hình SSL
 • Dịch vụ Nginx reverse proxy
 • Dịch vụ chia sẻ file Samba
 • Join linux vào Windows Active Directory
 • Dịch vụ Proxy Squid
 • Mở rộng ổ đĩa hệ thống với kỹ thuật LVM
 • Đặt lịch tự động thực hiện các tác vụ trên hệ thống với crontab
 • Dịch vụ OpenVpn
 • Postfix relay mail
 • Monitor hệ thống: ram, cpu, hardisk, service, server up/down. Gửi mail cảnh báo